اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شد/ احتمال صدور کارت سوخت جدید برای تمامی ثبت‌نام کنندگان

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شد/ احتمال صدور کارت سوخت جدید برای تمامی ثبت‌نام کنندگان

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شده و به منظور قابل اجرا شدن لزوم سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی از ۲۰ مردادماه سال جاری، احتمالاً برای تمامی کسانی که متقاضی ثبت‌نام کارت سوخت المثنی بوده‌اند، کارت سوخت جدید صادر می شود. به گزارش جیب نیوز به نقل از تسنیم، نهم خردادماه سال جاری بود که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد “در اجرای سیاست های دولت و مجلس شورای اسلامی, عرضه بنزین در جایگاه های سراسر کشور از تاریخ بیستم مرداد ماه سال جاری (۱۳۹۸/۵/۲۰) صرفا با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو, امکان پذیر خواهد بود.” این موضوع، ابهامی را برای کسانی که متقاضی صدور کارت سوخت المثنی بودند و در فرآیند ثبت‌نام طبق اطلاعیه‌های قبلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، خواستار اتصال کارت بانکی به کارت سوخت شده بودند، به همراه داشت که آیا تا پیش از ۲۰ مردادماه، اتصال کارت‌های بانکی به کارت سوخت محقق می شود و در این صورت، نحوه سوخت‌گیری با کارت بانکی به‌چه صورت است؟ اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شده و به منظور قابل اجرا شدن اطلاعیه لزوم سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی از ۲۰ مردادماه سال جاری، احتمالاً برای تمامی کسانی که متقاضی ثبت‌نام کارت سوخت المثنی بوده‌اند، کارت سوخت جدید صادر می شود، چرا که در غیراین صورت، امکان اجرای این مصوبه، برای کسانی که به هر دلیل کارت سوخت ندارند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

ایجاد ۴۰۰هزار شغل و صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری هدف سند توسعه پوشاک

ایجاد ۴۰۰هزار شغل و صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری هدف سند توسعه پوشاک

مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت کار با اشاره به اینکه در راستای سند توسعه پوشاک ایجاد ۴۰۰ هزار شغل و صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری را در دستور کار داریم گفت:هدف از تهیه این سند این بود که توانایی تولید پوشاک کشور را برای ۳تا ۴سال آینده را داشته باشیم. رضا تازیکی، مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت تعاون، کار و رفاه در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به برنامه های اشتغالی سال ۹۸ گفت: برای سال جاری اجرای برنامه اشتغال روستایی را بدون پرداخت تسهیلات دنبال می کنیم، در همین راستا یک جلسه با حضور تمام دستگاه هایی که در این زمینه فعالیت می کنند برگزار کردیم،همچنین بین وزارت کار و معاونت روستایی ریاست جمهوری توافقی برگزار شد، برای اینکه یک مدل واحد برای اشتغال روستایی را اجرایی کنیم. وی ادامه داد: در همین راستا این مدل تهیه شده و مراحل پایانی برای ابلاغ را سپری می کند تا یک مدل مشخص را طراحی کنیم. اول اینکه این مدل تسهیلات محور،محرومیت زا ، مولد باشد و مبتنی بر اقتصاد کوچک محلی باشد،از همه مهمتر متصل به رشد اقتصادی کشور باشد. چرا که تا کنون عمده مدل های توسعه روستایی که تا کنون استفاده شده است، باعث رشد اقتصادی کشور نشده است. تازیکی بیان کرد: این مدل علاوه بر اینکه باعث توسعه اشتغال روستایی می شود،رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از همه مهمتر اینکه تسهیلات محور نیست، بیشتر توانمندساز محور است و باعث اتصال بنگاه های بزرگ و کوچک و زنجیره های تولیدی است.این برنامه اصلی در سال ۹۸ است. مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت کار گفت: پیش بینی این است که امسال ۲هزار روستای کانونی را برای این طرح اجرایی کنیم. در هر منطقه مطالعاتی انجام می دهیم و رسته های پر اشتغال را شناسایی خواهیم کرد. برنامه ویژه ای برای توسعه دام سبک در[…]

خبر ویژه

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شد/ احتمال صدور کارت سوخت جدید برای تمامی ثبت‌نام کنندگان

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شد/ احتمال صدور کارت سوخت جدید برای تمامی ثبت‌نام کنندگان

اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شده و به منظور قابل اجرا شدن لزوم سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی از ۲۰ مردادماه سال جاری، احتمالاً برای تمامی کسانی که متقاضی ثبت‌نام کارت سوخت المثنی بوده‌اند، کارت سوخت جدید صادر می شود. به گزارش جیب نیوز به نقل از تسنیم، نهم خردادماه سال جاری بود که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد “در اجرای سیاست های دولت و مجلس شورای اسلامی, عرضه بنزین در جایگاه های سراسر کشور از تاریخ بیستم مرداد ماه سال جاری (۱۳۹۸/۵/۲۰) صرفا با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو, امکان پذیر خواهد بود.” این موضوع، ابهامی را برای کسانی که متقاضی صدور کارت سوخت المثنی بودند و در فرآیند ثبت‌نام طبق اطلاعیه‌های قبلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، خواستار اتصال کارت بانکی به کارت سوخت شده بودند، به همراه داشت که آیا تا پیش از ۲۰ مردادماه، اتصال کارت‌های بانکی به کارت سوخت محقق می شود و در این صورت، نحوه سوخت‌گیری با کارت بانکی به‌چه صورت است؟ اتصال کارت بانکی به کارت سوخت منتفی شده و به منظور قابل اجرا شدن اطلاعیه لزوم سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی از ۲۰ مردادماه سال جاری، احتمالاً برای تمامی کسانی که متقاضی ثبت‌نام کارت سوخت المثنی بوده‌اند، کارت سوخت جدید صادر می شود، چرا که در غیراین صورت، امکان اجرای این مصوبه، برای کسانی که به هر دلیل کارت سوخت ندارند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

ایجاد ۴۰۰هزار شغل و صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری هدف سند توسعه پوشاک

ایجاد ۴۰۰هزار شغل و صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری هدف سند توسعه پوشاک

مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت کار با اشاره به اینکه در راستای سند توسعه پوشاک ایجاد ۴۰۰ هزار شغل و صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری را در دستور کار داریم گفت:هدف از تهیه این سند این بود که توانایی تولید پوشاک کشور را برای ۳تا ۴سال آینده را داشته باشیم. رضا تازیکی، مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت تعاون، کار و رفاه در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به برنامه های اشتغالی سال ۹۸ گفت: برای سال جاری اجرای برنامه اشتغال روستایی را بدون پرداخت تسهیلات دنبال می کنیم، در همین راستا یک جلسه با حضور تمام دستگاه هایی که در این زمینه فعالیت می کنند برگزار کردیم،همچنین بین وزارت کار و معاونت روستایی ریاست جمهوری توافقی برگزار شد، برای اینکه یک مدل واحد برای اشتغال روستایی را اجرایی کنیم. وی ادامه داد: در همین راستا این مدل تهیه شده و مراحل پایانی برای ابلاغ را سپری می کند تا یک مدل مشخص را طراحی کنیم. اول اینکه این مدل تسهیلات محور،محرومیت زا ، مولد باشد و مبتنی بر اقتصاد کوچک محلی باشد،از همه مهمتر متصل به رشد اقتصادی کشور باشد. چرا که تا کنون عمده مدل های توسعه روستایی که تا کنون استفاده شده است، باعث رشد اقتصادی کشور نشده است. تازیکی بیان کرد: این مدل علاوه بر اینکه باعث توسعه اشتغال روستایی می شود،رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. از همه مهمتر اینکه تسهیلات محور نیست، بیشتر توانمندساز محور است و باعث اتصال بنگاه های بزرگ و کوچک و زنجیره های تولیدی است.این برنامه اصلی در سال ۹۸ است. مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت کار گفت: پیش بینی این است که امسال ۲هزار روستای کانونی را برای این طرح اجرایی کنیم. در هر منطقه مطالعاتی انجام می دهیم و رسته های پر اشتغال را شناسایی خواهیم کرد. برنامه ویژه ای برای توسعه دام سبک در[…]

تلاش برخی مدیران عامل بیمه برای دبیرکلی کریمی بر سندیکای بیمه گران+ اسامی

تلاش برخی مدیران عامل بیمه برای دبیرکلی کریمی بر سندیکای بیمه گران+ اسامی

چند تن از مدیر عامل شرکت‌های بیمه در نامه ای به رییس شورای عمومی سندیکا حمایت خود را از محمد کریمی جهت دبیرکلی سندیکا اعلام کردند. به گزارش جیب نیوز ، اگر چه انتخابات سندیکای بیمه گران ایران نزدیک است اما شور و حال چندانی در این میان دیده نمی شود . تنها کاندیدایی که در روز های اخیرحضورش را به صورت رسمی اعلام کرده محمد کریمی ، رییس کل پیشین بیمه مرکزی است. در حالی که نامبرده حضورش دوباره خود را در صنعت بیمه با یک ضیافت شام به بیست مدیرعامل بیمه اعلام کرد(به گفته رسانه ها) اما گفته می شود اگر چه همه این مدیران ندایش را برای دبیر کلی پاسخ ندادند اما نامه ای با امضا گروهی از مدیران عامل بیمه از حمایت از وی خبر می دهد. این نامه خطاب به شورای عمومی سندیکا نوشته شده و عنوان گردیده که امضا کنندگان حمایت خود از کریمی را رسما اعلام می کنند ابراهیم کاردگر مدیر عامل بیمه دانا ، یونس مظلومی مدیر عامل بیمه تعاون ، داریوش محمدی مدیرعامل بیمه میهن ، حجت بهاری فر مدیر عامل بیمه ما، نوروزی مدیرعامل بیمه خاورمیانه،مدیر عامل بیمه متقابل قشم، مدیر عامل بیمه امید ، علیرضا یزدان دوست مدیر عامل بیمه اسماری، کامبیز پیکارجو مدیر عامل بیمه آرمان از امضا کنندگان این نامه به شمار می آیند

به این خانه ها فقط مذهبی ها می توانند وارد شوند

به این خانه ها فقط مذهبی ها می توانند وارد شوند

با توسعه و گستره شدن جوامع شهری و بروز سلیقه ها و سبک های زندگی متفاوت، برخی در تلاش هستند که سبک زندگی خود را حفظ کنند. به گزارش خبرنگار جیب نیوز، از جمله سبک های زندگی رایج، سبک زندگی مذهبی است که این نوع سبک بیشتر در شهرک های مسکونی نهادها شروع شد که از جمله آن می توان به شهرک شهید محلاتی در شمال تهران یا همان مینی سیتی اشاره کرد که این شهرک ابتدا به دلیل وجود منازل تعاونی مسکن یکی از نهادها و سپس برج های مسکونی نمایندگان مجلس زمینه مذهبی داشت و امکان نداشت در خیابان های این شهرک فرد غیر محجبه مشاهده کرد ولی پس از آغاز خرید و فروش منازل این شهرک به مردم معمولی، سبک زندگی این شهرک نیز تقریبا مانند سایر نقاط شهر تهران شد. حفظ و توسعه سبک های زندگی اکنون بیشتر به واحدهای آپارتمانی رسیده به این شیوه که مالک یک واحد آپارتمان واحدش را به یک خانواده با زمینه زندگی مورد نظرش اجاره می دهد مثلا اجاره یک واحد واحد آپارتمان یا خانه به خانواده مذهبی و یا ساکنین یک آپارتمان افراد غیرمذهبی را به جمع خودشان راه نمی دهند. در این خانه ها، برگزاری پارتی و مهمانی مشکل دار، صدای موسیقی بلند، نگهداری حیوانات خانگی به خصوص سگ، نصب ماهواره و تردد با لباس نامناسب ممنوع است. دلایل مختلفی در این باره مطرح است برخی ملاحظات شرعی را عنوان می کنند و برخی دیگر معتقدند که ساکنین یک برج یا ساختمان مذهبی هستند و گاه مراسم مذهبی برگزار می کنند و این مراسم ها ممکن است باعث ساکنین غیرمذهبی شود پس تلاش می کنند هم سبک زندگی خود را به میان خودشان راه دهند و یا زندگی افراد مذهبی در مجتمع ها و آپارتمان هایی که سبک زندگی غیر مذهبی دارند و یا حیوانات خانگی از جمله[…]

چند رسانه ای

چند رسانه ای