پیش نویس اخذ مالیات از سپرده ها تهیه شده بود / نباید با تصمیمات اشتباه، سپرده ها را فراری داد

پیش نویس اخذ مالیات از سپرده ها تهیه شده بود / نباید با تصمیمات اشتباه، سپرده ها را فراری داد

به گزارش جیب نیوز ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط کنونی نباید با برخی تصمیمات، سپرده‌ها را از بانک‌ها فراری داد چرا که چنین اتفاقی به نفع اقتصاد کشور نیست و این سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی می‌روند. تصویر پیش نویس اخذ مالیات از سپرده ها تهیه شده بود / نباید با تصمیمات اشتباه، سپرده ها را فراری داد محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با جام جم آنلاین در ارتباط با برخی اخبار مبنی بر تصمیم دولت برای اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی گفت: موضوعاتی که اخیرا در حوزه مسایل اقتصادی کشور بیشتر مطرح شده مربوط به پایه های مالیاتی جدید برای ایجاد درآمد برای دولت و ایجاد شفافیت است. وی ادامه داد: ظاهرا در مورد موضوع مالیات بر سود سپرده ها بحثی در وزارت اقتصاد مطرح شده و پیش نویسی تهیه شد که البته از سوی مسئولان مربوطه تکذیب شد اما در هر صورت در فضای عمومی کشور چنین خبری مطرح شد. نماینده مردم کرمان با بیان اینکه در دنیا پایه مالیاتی در مورد سود سپرده وجود دارد و شاید کسانی که در ایران نیز آن را مطرح کرده اند با توجه به این موضوع بوده در عین حال اظهار کرد: این عده از این موضوع غافل هستند که در اقتصاد کشورمان نمیتوان آن را بعنوان پایه مالیاتی محسوب کرد، چرا که اصلی ترین متغیر اثرگذار در این تصمیم رابطه متقابل بین نرخ تورم و سود سپرده بانکی است. وی ادامه داد: در کشوری که مالیات لحاظ می شود حتما نرخ تورم در میان مدت و بلند مدت کمتر از نرخ سود سپرده است و لذا مبنای عقلایی و منطقی دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر کشور به ثبات اقتصادی رسید و سود سپرده بانکی بیشتر از نرخ تورم شد، می‌توان از مابه التفاوت آن مالیات دریافت کرد، اظهار کرد: در شرایط کنونی[…]

خبر ویژه

پیش نویس اخذ مالیات از سپرده ها تهیه شده بود / نباید با تصمیمات اشتباه، سپرده ها را فراری داد

پیش نویس اخذ مالیات از سپرده ها تهیه شده بود / نباید با تصمیمات اشتباه، سپرده ها را فراری داد

به گزارش جیب نیوز ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط کنونی نباید با برخی تصمیمات، سپرده‌ها را از بانک‌ها فراری داد چرا که چنین اتفاقی به نفع اقتصاد کشور نیست و این سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی می‌روند. تصویر پیش نویس اخذ مالیات از سپرده ها تهیه شده بود / نباید با تصمیمات اشتباه، سپرده ها را فراری داد محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با جام جم آنلاین در ارتباط با برخی اخبار مبنی بر تصمیم دولت برای اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی گفت: موضوعاتی که اخیرا در حوزه مسایل اقتصادی کشور بیشتر مطرح شده مربوط به پایه های مالیاتی جدید برای ایجاد درآمد برای دولت و ایجاد شفافیت است. وی ادامه داد: ظاهرا در مورد موضوع مالیات بر سود سپرده ها بحثی در وزارت اقتصاد مطرح شده و پیش نویسی تهیه شد که البته از سوی مسئولان مربوطه تکذیب شد اما در هر صورت در فضای عمومی کشور چنین خبری مطرح شد. نماینده مردم کرمان با بیان اینکه در دنیا پایه مالیاتی در مورد سود سپرده وجود دارد و شاید کسانی که در ایران نیز آن را مطرح کرده اند با توجه به این موضوع بوده در عین حال اظهار کرد: این عده از این موضوع غافل هستند که در اقتصاد کشورمان نمیتوان آن را بعنوان پایه مالیاتی محسوب کرد، چرا که اصلی ترین متغیر اثرگذار در این تصمیم رابطه متقابل بین نرخ تورم و سود سپرده بانکی است. وی ادامه داد: در کشوری که مالیات لحاظ می شود حتما نرخ تورم در میان مدت و بلند مدت کمتر از نرخ سود سپرده است و لذا مبنای عقلایی و منطقی دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر کشور به ثبات اقتصادی رسید و سود سپرده بانکی بیشتر از نرخ تورم شد، می‌توان از مابه التفاوت آن مالیات دریافت کرد، اظهار کرد: در شرایط کنونی[…]

چند رسانه ای

چند رسانه ای