تمامی دستگاه‌ها ۴۰۰ هزار تومان را تا پایان هفته واریز کنند

تمامی دستگاه‌ها ۴۰۰ هزار تومان را تا پایان هفته واریز کنند

دستور صریح رئیس سازمان برنامه و بودجه: به دنبال عدم واریز ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق فروردین ماه در برخی دستگاه‌ها، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه‌ای تمامی دستگاه‌های اجرایی را موظف به پرداخت این مبلغ تا پایان هفته جاری کرد.

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار