میزان افزایش قبوض آب کم مصرفان و پر مصرفان

میزان افزایش قبوض آب کم مصرفان و پر مصرفان

میزان افزایش قبوض آب کم مصرفان و پر مصرفان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه قبوض آب براساس تعرفه‌های جدید اول خردادماه صادر می‌شود، گفت: متوسط قبوض آب در برخی نقاط به ۷ هزار تومان می‌رسد، اما هزینه تمام شده صدور قبوض ۱۵ هزار تومان است و اگر می‌شد، قبض آب

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار