توزیع ۴ کیلو گوشت تنظیم بازاری با کد ملی

توزیع ۴ کیلو گوشت تنظیم بازاری با کد ملی

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از این پس به ازای هر کد ملی سرپرست خانوار چهار کیلو گوشت یا نیم شقه تخصیص می‌یابد و نیازی به حضور افراد خانوار وجود ندارد. به گزارش مشرق به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ محمد قبله گفت: شیوه توزیع گوشت تنظیم بازاری

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار