پیش بینی اقتصاد جهان در سال ۲۰۵۰

پیش بینی اقتصاد جهان در سال ۲۰۵۰

طی مطالعه‌ای که سال ۲۰۱۷ در موسسه پی.دبلیو.سی توسط جمعی از محققان (جان هاکس‌ورس، راب کلاری و هانا آدینو) صورت گرفته است؛ وضعیت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۵۰ از منظر اندازه اقتصاد جهان، بازارهای نوظهور و وضعیت آن‌ها، سهم کشورها از تولید ناخالص داخلی جهان، کشورهای پیشرو در رشد اقتصادی و… بررسی شده است.

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار