چک‌های پشت نویسی شده از امروز بی‌اعتبار می‌شوند

چک‌های پشت نویسی شده از امروز بی‌اعتبار می‌شوند

به گزارش جیب نیوز ، هر گونه چک تنها باید به نام فرد صادر و نقد شود. چکهای “در وجه حامل” یا تغییر نام در وجه، کاغذ باطله ای بیشتر نیست. این بخشنامه شامل کلیه چک های اشخاص، چک های تضمینی و چک های بانکی است. از تحویل هرگونه چک در وجه فرد دیگر یا

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار