دولت ۴۰۰ هزار مسکن می سازد

دولت ۴۰۰ هزار مسکن می سازد

معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهر سازی گفت: ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در کشور با هدف کنترل قیمت ها از برنامه های اولویت دار دولت تدبیر و امید و وزارت راه و شهرسازی است. به گزارش ایرنا، « علی نبیان » عصر روز دوشنبه

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار