فراخوان فیات کرایسلر برای ۳۲۰ هزار خودرو به علت نقص فنی

فراخوان فیات کرایسلر برای ۳۲۰ هزار خودرو به علت نقص فنی

شرکت فیات کرایسلر اعلام کرد بیش از ۳۲۰ هزار خودروی داج دارت را در آمریکای شمالی به خاطر معیوب بودن یکی از قطعاتشان فرا می خواند. به گزارش رویترز، شرکت فیات کرایسلر روز جمعه اعلام کرد بیش از ۳۲۰ هزار خودروی داج دارت را در آمریکای شمالی به خاطر معیوب بودن یکی از قطعاتشان فرا

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار