سیاست های بانک مرکزی خنثی کننده نقشه آمریکایی ها در فروردین ۹۸

سیاست های بانک مرکزی خنثی کننده نقشه آمریکایی ها در فروردین ۹۸

در فروردین ماه ۹۸ هم به رغم تمام تلاش های آمریکایی ها برای اثرگذاری روانی بر بازار خوشبختانه حضور موثر بانک مرکزی در بازار به اشکالی مانند فعالیت مداوم صرافی های بانکی حتی در تعطیلات نوروز و حضور میدانی رییس کل بانک مرکزی در میان مردم در نوروز عملا این سیگنال را به بازار مخابره

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار