نخستین مزایده سال ۹۸ خصوصی‌سازی به سرانجام نرسید

نخستین مزایده سال ۹۸ خصوصی‌سازی به سرانجام نرسید

بنابر اعلام سازمان خصوصی‌سازی در حالی قرار بود مزایده یک شرکت و جایگاه سوخت دولتی دیروز به عنوان نخستین مزایده امسال این سازمان انجام شوند، که این مزایده به سرانجام نرسید. به گزارش تسنیم، نخستین مزایده امسال سازمان خصوصی‌سازی در حالی قرار بود دیروز به عنوان نخستین مزایده امسال این سازمان برگزار شود و در

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار