چه میزان آب در مخزن سدهای کشور ذخیره شده است؟

چه میزان آب در مخزن سدهای کشور ذخیره شده است؟

رییس گروه بهره‌برداری از سد‌های کشور از ذخیره‌سازی ۴۰.۹ میلیارد مترمکعب آب در مخزن سدهای کشور خبر داد و گفت: تعداد سدهایی که بیش از ۹۰ درصد پرشدگی دارند ۹۱ سد و تعداد سدهایی که کمتر از ۴۰ درصد پرشدگی دارند ۲۶ سد است.

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار