تکذیب مهاجرت کارگران ایرانی به افغانستان/ فقط نیروی کار متخصص به افغانستان می‌رود

تکذیب مهاجرت کارگران ایرانی به افغانستان/ فقط نیروی کار متخصص به افغانستان می‌رود

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، شایعه مهاجرت کارگران ایرانی به افغانستان را تکذیب کرد و گفت: تا این لحظه ما هیچ گزارشی نسبت به اعزام نیروی کار کشورمان به افغانستان بجز نیروی کار متخصص نداشته‌ایم.

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار