تاکسی‌های اینترنتی در پیچ تند مقررات‌گذاری

تاکسی‌های اینترنتی در پیچ تند مقررات‌گذاری

سه چهار سال قبل تاکسی‌های اینترنتی طبق قانون نظام صنفی، جواز فعالیت‌شان را از اتحادیه کسب و کارهای مجازی دریافت کردند و کارشان آغاز شد. صبح فردا برای دومین بار لایحه‌ای از سوی وزارت کشور درباره نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی به کمیسیون زیربنایی دولت می‌رود که در صورت تصویب، ممکن است تاکسی‌های اینترنتی در

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار