بلایی که گرانی کاغذ بر سر مطبوعات آورد

بلایی که گرانی کاغذ بر سر مطبوعات آورد

وضعیت کاغذ، گرانی و کمبود آن این روزها به معضل اصلی رسانه‌های مکتوب تبدیل شده است، مشکلی که هر روز از قد و قواره روزنامه‌ها کاسته و به مانند شوکی به پیکره مطبوعات است.

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

ویژه ها

آخرین اخبار