یکی از مشتریان اصلی نفت ایران هرماه ۲ میلیون بشکه نفت بیشتر از عربستان می‌خرد!

یکی از مشتریان اصلی نفت ایران هرماه ۲ میلیون بشکه نفت بیشتر از عربستان می‌خرد!

شرکت آرامکوی سعودی قصد دارد در نیمه دوم سال میلادی جاری دو میلیون بشکه در ماه نفت بیشتر به شرکت ایندین اویل صادر کند که این میزان مازاد بر قرارداد تامین عرضه که میان این دو شرکت وجود دارد، خواهد بود.

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار