مسعود خوانساری دوباره بعنوان رییس اتاق بازرگانی تهران انتخاب شد

مسعود خوانساری دوباره بعنوان رییس اتاق بازرگانی تهران انتخاب شد

در جریان برگزاری اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دوره نهم، اعضای هیات رییسه مشخص و خوانساری دوباره بعنوان رییس انتخاب شد. به گزارش مهر، در جریان برگزاری اولین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دوره نهم، اعضای هیأت رئیسه مشخص شدند و مسعود خوانساری هم دوباره بعنوان رئیس انتخاب شد. خوانساری

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار