کمک‌های بنیاد مستضعفان برای مردم سیل زده خوزستان ارسال شد

کمک‌های بنیاد مستضعفان برای مردم سیل زده خوزستان ارسال شد

بنیاد مستضعفان اعلام کرد در راستای برنامه ریزی برای ارسال کمک‌های بنیاد به هموطنان سیل زده محموله کمک‌های این نهاد انقلابی در استان خوزستان توزیع شد. به گزارش تسنیم،  اهم اقلام توزیع شده شامل: ۱۰ هزار عدد گونی سنگری، ۵۴ هزار بطر آب معدنی، ۷۰۰۰ تخته پتو، ۱۲۰۰ عدد حوله، ۶۰۰۰ جفت چکمه و دمپایی،

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار