آخرین اخبار از قیمت جدید نان

آخرین اخبار از قیمت جدید نان

نان جزو قوت قالب بیشتر مردم به ویژه خانوار‌های با درآمد ضعیف و متوسط است که سهم زیادی در سفره خانواده‌ها دارد به همین دلیل دولت در نرخ گذاری آن حساسیت زیادی به خرج می‌دهد و از سال ۹۳ تغییری در قیمت‌ها اعمال نکرده است. هرچند نباید فراموش کرد که در سال ۹۶ قیمت نان

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار