مجوزی از سوی سازمان حمایت برای فزایش قیمت تن ماهی صادر نشده است

مجوزی از سوی سازمان حمایت برای فزایش قیمت تن ماهی صادر نشده است

مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه این سازمان مجوزی برای افزایش قیمت تن ماهی صادر نکرده است،گفت: واحدهای تولیدی باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشند.

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار