گرانی برنج به دلیل عدم نظارت است

گرانی برنج به دلیل عدم نظارت است

دبیر انجمن برنج کشور گفت: علت افزایش قیمت برنج، تنها یک عامل دارد و آن، عدم نظارت است. به گزارش تسنیم، جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج کشور با تصریح بر اینکه علت افزایش قیمت برنج، تنها یک عامل دارد و آن، عدم نظارت است، گفت: برنجی که در بازار به شکل جهشی نزدیک به

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار