امروز و فردا کردن برای طراحی ابزار دور زدن تحریم‌

امروز و فردا کردن برای طراحی ابزار دور زدن تحریم‌

ارز دیجیتال با ۲ ویژگی به خصوصی که دارد ابزاری کاملا متناسب با دور زدن تحریم ها محسوب میشود. اما متاسفانه بانک مرکزی و وزرات ارتباطات در طراحی رمز ارز ملی کم کاری و امروز و فردا می کنند. به گزارش مشرق، آنچه تحت عناوینارز دیجیتال، پول الکترونیکی، پول مجازی یا ارز الکترونیکی خوانده می‌شود،

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار