بازار قطر مقصد صادرات کالاهای ایرانی

بازار قطر مقصد صادرات کالاهای ایرانی

تحریم قطر توسط چند کشور عربی که از سال ۹۶ آغاز شد، فرصتی استثنائی پیش روی صادرکنندگان و بازرگانان ایرانی قرار داد تا صادرات کالاهای خود را به این کشور افزایش دهند.

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

ویژه ها

آخرین اخبار