بنایی: تکمیل پروژه مسکن مهر تا شهریور ماه بعید است

بنایی: تکمیل پروژه مسکن مهر تا شهریور ماه بعید است

حمید بنایی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به روند اجرا و تکمیل پروژه مسکن مهر در کشور، گفت: در شرایط کنونی اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی، تولید مسکن به ویژه تولید و تکمیل مسکن مهر است. وعده وزارت راه برای تکمیل مسکن مهر تا شهریور ماه سال جاری نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار