چرا پای صنعت بیمه به شایعات اختلاسی باز است؟ / مدیر جوان بیمه سرمد سرتیتر شایعات داغ

چرا پای صنعت بیمه به شایعات اختلاسی باز است؟ / مدیر جوان بیمه سرمد سرتیتر شایعات داغ

در روزهای گذشته شایعه کشف اختلاس چندین میلیادری عضو هیات مدیره بیمه سرمد به سرتیتر داغ رسانه های داخلی و بعضا رسانه های خارجی تبدیل شده است. به گزارش جیب نیوز ، شایعاتی که با گسترش در پهنه فضای مجازی سبب شد تا این شرکت با انتشار خبری نسبت به آن عکس العمل نشان دهد.

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

ویژه ها

آخرین اخبار