اولین واکنش بورس به سخنرانی رئیس جمهور

اولین واکنش بورس به سخنرانی رئیس جمهور

شاخص بورس تهران که در ابتدای جریان معاملات امروز روند صعودی به خود گرفته بود تا پیش از سخنرانی رئیس جمهور بیش از ۲۸۰۰ واحد رشد کرده بود اما پس از سخنرانی حسن روحانی از رشد خود کاست و با کاهش ۲۰۰ واحدی شاخص نسبت به رشد قبل از سخنرانی در سطح ۲۱۰ هزار و ۸۱۷ قرار گرفت.

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار