کارت ملی جایگزین دفترچه‌های تامین اجتماعی

کارت ملی جایگزین دفترچه‌های تامین اجتماعی

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی: با اجرای حذف دفترچه های تامین اجتماعی در تمامی مراکز درمانی سراسر کشور و بررسی‌های به عمل آمده احتمالا کارت‌ ملی جایگزین می‌شود. ما قصد داشتیم ۵ بیمارستان بزرگ از طریق فاینانس‌های خارجی در مشهد، تبریز، شیراز، یزد و تهران بسازیم که تبادل مالی آن دچار مشکل شده است.

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

ویژه ها

آخرین اخبار