دسترسی توان یابان به اپلیکیشن تپ سی آسان شد

دسترسی توان یابان به اپلیکیشن تپ سی آسان شد

شرکت تپ سی با توجه به اهمیت قابل دسترس بودن خدمات خود به تمام کاربران از جمله توان یابانی که دچار نابینایی، ناشنوایی یا کم شنوایی هستند یا به دلیل معلولیت حرکتی از عصا و ویلچر استفاده می کنند، قابلیت های جدیدی را در اپلیکیشن خود ایجاد کرده است. با استفاده از این قابلیت های

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار