درگیری‌های اقتصادی در جهان به نفع ایران

درگیری‌های اقتصادی در جهان به نفع ایران

تحلیلگران بازار نفت معتقدند درگیری در اقتصاد جهانی به نفع ایران است زیرا اگر شرایط ثبات وجود داشت قیمت نفت به ۴۰ دلار می رسید. قیمت نفت به ۷۱ دلار در هربشکه رسید و این افزایش قیمت زمانی اتفاق افتاد که آمریکا حاضر به تمدید معافیت های نفتی به خریداران نفت ایران نشد. هدف آمریکا

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار