ممنوعیت گرفتن عوارض از خودرو‌های امدادی در مناطق سیل زده

ممنوعیت گرفتن عوارض از خودرو‌های امدادی در مناطق سیل زده

عبدالهاشم حسن نیا بیان کرد: دریافت عوارض از خودرو‌های امدادی در مناطق سیل زده ممنوع است و افرادی که نسبت به این موضوع شکایت دارند می‌توانند با تماس با سامانه ١۴١ سازمان راهداری و داشتن مستندات این موضوع را پیگیری کنند. وی در ادامه افزود: خودرو‌های امداد رسان باید با بنر امداد رسانی وارد این

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار