حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی به کارگران نرسید

حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی به کارگران نرسید

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت:هنوز این مصوبه از سوی دولت ابلاغ نشده است اما در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است. به گزارش مشرق، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: هنوز این مصوبه از سوی دولت ابلاغ نشده

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار