شوک حذف نفت ایران

شوک حذف نفت ایران

صبح روز گذشته برای بازار نفت با تمرکز بر خبری آغاز شد که نخستین بار از سوی روزنامه واشنگتن پست و پس از ساعاتی به شکل بیانیه‌ کاخ سفید منتشر شد. «تمدید نشدن معافیت‌ خریداران نفت ایران از تحریم‌های آمریکا» خبری بود که ابتدا به شکل غیررسمی و به نقل از دو منبع آگاه در

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار