حدف ۴ صفر از پول ملی چه شد؟

حدف ۴ صفر از پول ملی چه شد؟

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است. براساس این طرح واحد پولی ملی

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار