مشکلات تولید برنج در کشور

مشکلات تولید برنج در کشور

دبیر انجمن برنج کشور با بیان اینکه چرا باید در سال ٩٨ برنج تولیدی سال ٩٧ گران شود؟، گفت: مطلقا کسری برنج نداریم و نیازی به واردات در سال ٩٨ نیست.

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار