سهام آسیا و اروپا با رشد تولیدات چین جهش کردند / پوند افت کرد

سهام آسیا و اروپا با رشد تولیدات چین جهش کردند / پوند افت کرد

روز دوشنبه، درحالی‌که داده‌های مثبت از کارخانجات چین و گزارشاتی از پیشرفت در مذاکرات آمریکا و چین، باعث بهبود حال‌وهوای بازارها شد، سهام آسیایی جهش کردند. به گزارش مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، درحالی‌که داده‌های مثبت از کارخانجات چین و گزارشاتی از پیشرفت در مذاکرات آمریکا و چین، باعث بهبود حال و هوای

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار