توصیه مهم رئیس کل بانک مرکزی به بازیگران بازار ارز

توصیه مهم رئیس کل بانک مرکزی به بازیگران بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی با توصیه به مردم برای خودداری از سرمایه گذاری در بازار ارز بر اساس تحولات سیاسی، گفت: نوسان های بازار ارز ناشی از متغیرهای سیاسی است، این نوسان ها هر لحظه امکان دارد با تغییر متغیرهای سیاسی، بازگشت داشته باشد.

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار