تقلای یونان برای نجات از وام‌های گران‌قیمت صندوق بین المللی پول

تقلای یونان برای نجات از وام‌های گران‌قیمت صندوق بین المللی پول

آلکسیس تسیپراس، نخست‌وزیر ایتالیا، گفت: بازپرداخت زودتر از موعد وام‌های گران‌قیمت صندوق بین‌المللی پول، گام بزرگی برای یونان است و شرایط مطلوبی برای اقتصاد این کشور ایجاد خواهد کرد. تسیپراس در مصاحبه تلویزیونی با شبکه آنتنای یونان گفت: ما در حال به دست آوردن امتیاز آزادی اقتصادی هستیم. یونان در نظر دارد این هفته درخواستی

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار