خیز برای تعدیل کارگران

خیز برای تعدیل کارگران

دبیرکل خانه کارگر گفت: دقت کنیم همین الان برای تعدیل کارگران خیز برداشته‌اند. در برخی کارخانه‌ها اضافه‌کاری را به کارگران تحمیل کرده‌اند، به این خاطر که قدرت پرداخت ندارند. به گزارش ایلنا، گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی در محل خانه کارگر با حضور فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی)، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار