تصمیمات جدید دولت برای قطعه‌سازان

تصمیمات جدید دولت برای قطعه‌سازان

وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرامون گفت: رئیس کل بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات ارزی به قطعه سازان و بازپرداخت آن در قالب ریالی موافقت کرد.  «رضا رحمانی»  در پایان نشست هیات وزیران در پاسخ به پرسش ایرنا درباره چگونگی اعطای تسهیلات ارزی و بازپرداخت آن به قطعه سازان اظهار داشت: قرار است تسهیلات ارزی مطابق

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار