بی کیفیتی قطعات خودرو و افزایش مراجعه به تعمیرگاه

بی کیفیتی قطعات خودرو و افزایش مراجعه به تعمیرگاه

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران گفت: کیفیت پایین برخی قطعات خودرو سبب افزایش مراجعه مردم به تعمیرگاه ها شده است. به گزارش ایرنا؛ در پی برخی تماس های مردمی در خصوص افزایش مراجعه مجدد به تعمیرگاه های خودرو پس از انجام تعمیرات، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران روز چهارشنبه به ایرنا با تایید این مشکل

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار