مهلت استفاده از بسته ارزی تشویقی تجار تمدید شد

مهلت استفاده از بسته ارزی تشویقی تجار تمدید شد

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با توجه به عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان در بهره‌گیری از بسته تشویقی ابلاغی مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۴ در سایت رسمی این بانک و متعاقباً طی نامه شماره ۹۷.۴۴۶۳۲۳ مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۱۴و با هدف تشویق صادرکنندگان برای ایفای به موقع تعهدات ارزی خود از یک‌سو و تسهیل تأمین مالی تجارت

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار