کدام کشور برنده جنگ اقتصادی است؟

کدام کشور برنده جنگ اقتصادی است؟

یک اقتصاددان معتقد است: جنگ با تمام ابزارهای نظامی که آمریکا در خلیج‌فارس مستقر کرده، چندان متحمل به نظر نمی رسد، اما در جنگ اقتصادی، برد با کشوری است که از عقلانیت مدد بگیرد.

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار