ترخیص کالاهای متروکه بدون مجوز ممنوع شد

ترخیص کالاهای متروکه بدون مجوز ممنوع شد

گمرک طی بخشنامه‌ای به ناظرین گمرکات استان‌ها اعلام کرد که موضوع نحوه و چگونگی انجام تشریفات متروکه جهت کالاها و ماشین آلات مستعمل، بنابر اطلاع واصله برخی بازرگانان نسبت به واردات این گونه کالاها و ماشین آلان بدون اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی به ویژه مجوز کمیته ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

ویژه ها

آخرین اخبار