آخرین وضعیت بارش‌های ایران/ بارش‌ها ۳۰۹ میلیمتری شد+جدول

آخرین وضعیت بارش‌های ایران/ بارش‌ها ۳۰۹ میلیمتری شد+جدول

از مجموع ۳۰۹.۵ میلی‌متر بارش ثبت‌شده در ۲۰۸ روز ابتدایی سال آبی جاری، ۹۲.۱ میلی‌متر سهم پاییز، ۱۳۱.۹ میلی‌متر سهم زمستان و ۸۵.۵ میلی‌متر سهم ۲۹ روز نخست بهار است. به گزارش تسنیم، بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر ۹۷

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار