جزئیات سند همکاری نفتی ایران و عراق

جزئیات سند همکاری نفتی ایران و عراق

 امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت امروز در حاشیه بازدید ثامر غضبان، وزیر نفت عراق از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) (وابسته به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت، اویک)، با اشاره به مراودات ایران و عراق در زمینه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و مذاکراتی که در جریان سفر مهندس

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار