زنان از اموال شوهر چه میزان ارث می‌برند؟

زنان از اموال شوهر چه میزان ارث می‌برند؟

براساس ماده ۸۶۱ قانون مدنی زن پس از مرگ همسرش ارث می‌برد به شرط این که در عقد دائم او بوده و قبل از مرگ شوهرش زنده باشد. اما ماده ۸۸۰ قانون مدنی می‌گوید: «اگر زن که وارث شوهر است و او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث نخواهد برد.» به گزارش اقتصادنیوز ، 

خودروسازی فردا
مدیران خودرو
بیمه دی

آخرین اخبار