افتتاح بزرگترین کشت و صنعت غرب کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه

افتتاح بزرگترین کشت و صنعت غرب کشور با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه

  بزرگترین دامپروری(گاوشیری) غرب کشور با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در الیگودز افتتاح شد. با افتتاح این پروژه ۲۰۰۰ راسی برای ۱۰۵ نفر بصورت مستقیم و ۷۰۰ نفر بصورت غیر مستقیم شغل ایجاد می شود. شرکت فوق از زیر مجموعه های صندوق بازنشتگی کشوری و پگاه می باشد. در این مراسم که دکتر تقی زاده مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز حضور داشت دکتر حسینی مدیرعامل پگاه گفت: مصمم هستیم با افزایش شیر خام با کیفیت تامین ۳۰ درصد از یک میلیون و دویست هزار تن شیر دریافتی خود را از طریق دامداری های خود تأمین کنیم /عصر خبر

هزینه تولید محصولات گاوداری ۶۳٫۱۰ درصد افزایش یافت

هزینه تولید محصولات گاوداری ۶۳٫۱۰ درصد افزایش یافت

به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‎های صنعتی کشور در پاییز ١٣٩٧ به عدد ٤٠٦,٥٧ رسید که ٢٢.٠٨ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و ٦٣.١٠ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است. شاخص «گاو شیری» در پاییز ١٣٩٧ به ١٩٢,٦١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٦.٧٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.١٤ درصد افزایش داشته است. در فصل مورد بررسی شاخص تمامی اقلام با افزایش مواجه بوده است. در این میان، شاخص «گاو تلیسه»، با ٣١,١٨ درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است. بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با ٨٨.٢٠ درصد، مربوط به قلم «گاو تلیسه» است. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩٦، ٣٣.٨٠ درصد (تورم سالانه) است. شاخص اقلام اصلی شاخص “گاو تلیسه” در پاییز ١٣٩٧ به ٢٦١,٦٩ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٣١.١٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٨.٢٠ درصد افزایش نشان می‎دهد. شاخص “گاو شیری” در پاییز ١٣٩٧ به ١٩٢,٦١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٦.٧٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.١٤ درصد افزایش داشته است. شاخص “گاو نر داشتی” در پاییز ١٣٩٧ به ٢٢٦,٠٣ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢.١٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥.١٥ درصد افزایش نشان می‎دهد. شاخص “گوساله پرواری” در پاییز ١٣٩٧ به ٥١١,٠٣ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٠.٩٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٧.٠٣ درصد افزایش داشته است. شاخص “گاو حذفی شیری” در پاییز ١٣٩٧ به ٦٥٥,٠٦ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٨.٧٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٢.٠٧ درصد افزایش نشان می‎دهد. شاخص[…]