قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۷/۲۸| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۷/۲۸| کاهش قیمت طلا ۱۸ عیار

  قیمت طلا امروز در بازار جهانی افزایش نامحسوسی را تجربه کرد اما در مقابل قیمت‌ها در بازار ایران پایین آمد. قیمت اونس طلا امروز هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۰۲ (یک هزار و نهصد و دو ) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است. جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱,۹۰۲ ۲ ۰.۰۹ امروز ۱,۹۰۰ -۶ -۰.۳۱ ۲ روز پیش ۱,۹۰۶ ۱۰ ۰.۵۳ ۳ روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار قیمت طلا امروز پایین آمد هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۷۵ درصدی، از ۱,۴۵۶,۲۰۱ (یک میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار و دویست و یک) تومان به ۱,۴۳۱,۲۶۹ (یک میلیون و چهارصد و سی و یک هزار و دویست و شصت و نه) تومان رسید. جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱,۴۳۱,۲۶۹ -۲۴,۹۳۲ -۱.۷۵ امروز ۱,۴۵۶,۲۰۱ -۳۴,۸۵۸ -۲.۴ روز قبل ۱,۴۹۱,۰۵۹ ۱۶,۳۹۰ ۱.۰۹ ۴ روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۷/۱۶| شیب نزولی قیمت

قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۰۷/۱۶| شیب نزولی قیمت

 قیمت طلا امروز هم در بازار جهانی به مانند روز گذشته پایین آمد. قیمت اونس طلا امروز هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۸۰ (یک هزار و هشتصد و هشتاد ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۸ درصدی داشته است. جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱,۸۸۰ -۳۴ -۱.۸ امروز ۱,۹۱۳ -۲ -۰.۱ روز قبل ۱,۹۱۵ ۱۶ ۰.۸۴ ۲ روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

کاهش قیمت طلا دربازار جهانی

کاهش قیمت طلا دربازار جهانی

رییس مجلس نمایندگان آمریکا و استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا روز سه شنبه مهیای ادامه مذاکرات در خصوص بسته کمک مالی کرونایی جدید می شوند.؛
نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

عمده قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز خلاف روند کاهشی روز گذشته، افزایش یافتند. آخرین نرخ اونس طلا هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۹۸ (یک هزار و هشتصد و نود و هشت ) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است. جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱,۸۹۸ -۱ -۰.۰۳ امروز ۱,۸۹۹ -۵ -۰.۲۶ ۲ روز پیش ۱,۹۰۴ ۶ ۰.۲۸ ۳ روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۹۱ درصدی، از ۱,۳۰۰,۸۳۹ (یک میلیون و سیصد هزار و هشتصد و سی و نه ) تومان به ۱,۳۲۶,۲۳۲ (یک میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و دویست و سی و دو ) تومان رسید. جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱,۳۲۶,۲۳۲ ۲۵,۳۹۳ ۱.۹۱ امروز ۱,۳۰۰,۸۳۹ -۳۸,۵۵۲ -۲.۹۷ روز قبل ۱,۳۳۹,۳۹۱ -۱۳,۶۲۰ -۱.۰۲ ۲ روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند قیمت دلار امروز قیمت دلار امروز به ۲۹,۰۰۰ (بیست و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۴۱ درصدی داشته است. جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۲۹,۰۰۰ ۷۰۰ ۲.۴۱ امروز ۲۸,۳۰۰ -۱,۲۰۰ -۴.۲۵ روز قبل ۲۹,۵۰۰ -۴۰۰ -۱.۳۶ ۲ روز پیش به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند آخرین نرخ یورو یورو امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۳۳,۱۷۰ (سی و سه هزار و یکصد و هفتاد ) تومان به ۳۳,۲۱۸ (سی و سه هزار و دویست و هجده ) تومان رسید. جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۳۳,۲۱۸ ۴۸ ۰.۱۴ امروز ۳۳,۱۷۰ -۱,۳۷۱ -۴.۱۴ روز قبل ۳۴,۵۴۱[…]