۱۲ بانک و عمده صنایع ارز محور ایران مشمول تحریم نشده‌اند

۱۲ بانک و عمده صنایع ارز محور ایران مشمول تحریم نشده‌اند

محمد حسین ادیب معتقد است در دوره قبل تحریم ها، بخش پتروشیمی‌ ایران عمدتا تحریم شد اما در دور جدید تحریم ، بخش پتروشیمی‌ تحریم نیست و این اثر تحریم ها را برنرخ ارز کمرنگ می کند. دیگر نظرات این پژوهشگر ریسک را در ادامه و در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ما بخوانید. تحریم بر صادرات نفت ایران چه تأثیری دارد ؟ ادیب : ترامپ اعلام کرد کاهش صادرات نفت ایران در سطحی اعمال می‌شود که باعث افزایش قیمت نفت نشود. اکنون وضع صادرات نفت جهان چگونه است ؟ ادیب :در چهار مورد صادرات نفت کاهش یافته و این کار اعمال تحریم علیه ایران را محدود می کند: ١-صادرات نفت ونزوئلا یک میلیون بشکه کاهش یافته است . ٢-صادرات نفت لیبی از یک میلیون بشکه به ۳۵۰ هزار بشکه کاهش یافته . ٣-صادرات نفت از طریق خط لوله از کانادا به آمریکا ، ۸۵ درصد کاهش یافته است. ۴-صادرات نفت از عربستان از ماه آینده ، ۵۰۰ هزار بشکه کاهش می یابد. در دور جدید تحریمها، بخش پتروشیمی تحریم نیست تحریم بخش پتروشیمی ایران در دور جدید تحریم ها چگونه است ؟ ادیب : در دوره قبل تحریم ها، بخش پتروشیمی‌ ایران عمدتا تحریم شد اما در دور جدید تحریم، بخش پتروشیمی‌ تحریم نیست و این اثر تحریم ها را بر نرخ ارز کمرنگ می کند. هیچ کدام از صنایع ارز محور ایران مشمول تحریم نیست تحریم ها بر صنایع ارز محور ایران چه تأثیری دارد ؟ ادیب : به استثنای ۷ کارخانه سیمان و فولاد مبارکه، هیچ کدام از صنایع ارز محور ایران مشمول تحریم نیست. شرکتهایی تحریم شدند که بنا بود فعالیت اقتصادی را کنار بگذارند تحریم بخش دفاعی ایران چگونه است ؟ ادیب : برای پاسخ به این سوال به بخشهایی از مصاحبه وزیر دفاع ایران اشاره می کنم: «فعالیت‌‌های اقتصادی بخش‌های مرتبط با نیروهای مسلح[…]