شاخص بورس بر قله تاریخی ۲۰۰ هزار واحد نشست

شاخص بورس بر قله تاریخی ۲۰۰ هزار واحد نشست

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با صعود ۵۷۲۱ واحدی، در ارتفاع ۲۰۱ هزار واحد قرار گرفت. به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۷ میلیارد و ۶۱۷میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۱۴ هزار و ۷۸۸میلیارد ریال در ۳۲۹هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۵۷۲۱واحدی در ارتفاع ۲۰۱هزار و ۸۰۵واحد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای بانک تجارت، معدنی و صنعتی گل گهر و فولاد مبارکه اصفهان شد و در مقابل نمادهای معاملاتی شهد، پتروشیمی شیراز و قند اصفهان با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۶۴۹واحد، کل (هموزن) ۸۶۶واحد، قیمت (هموزن) ۶۰۴واحد، آزاد شناور ۶۹۵۷واحد و شاخص‌های‌‌ بازار اول ۴۶۷۵ واحد و بازار دوم ۹۲۲۸ واحد رشد را به‌ثبت رسانند. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۹۰۸میلیون ورقه به‌ارزش ۶۵۵میلیارد تومان در ۱۶۳هزار نوبت، آیفکس ۴۴ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۲۴۹۶واحد قرار گرفت.

ریزش ۲۳۴ واحدی شاخص بورس در ابتدای معاملات

ریزش ۲۳۴ واحدی شاخص بورس در ابتدای معاملات

شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با اُفت ۲۳۴.۲۴ واحدی به پله ۱۹۴ هزار و ۹۶۸ واحد رسید. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،   شاخص بورس  و اوراق بهادار در آغاز معاملات با اُفت ۲۳۴.۲۴ واحدی به پله ۱۹۴ هزار و ۹۶۸ واحد رسید. نماد‌های پر بیننده معاملات امروز نماد فولاد، فملی، تاپیکو و وپاسار با روند نزولی و رمپنا و دعبید با روند صعودی کار خود را آغاز کردند. شاخص کل فرابورس در آغاز معاملات با اُفت ۸.۴۹ واحدی به پله ۲ هزار و ۴۶۴ واحدی رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از ۳۸۵ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۹۰ میلیون سهم طی ۳۴ هزار نوبت معاملاتی است.

ادامه رشد بهاری شاخص بورس با صعود به ارتفاع ۱۸۵ هزار واحد

ادامه رشد بهاری شاخص بورس با صعود به ارتفاع ۱۸۵ هزار واحد

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۳۸۱۵ واحد رشد کرد. به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۲ میلیارد و ۵۰میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۶۴۱میلیارد تومان در ۱۹۲هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۳۸۱۵واحدی در ارتفاع ۱۸۵هزار و ۳۵۸واحد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ملی صنایع مس ایران شد و در مقابل نمادهای معاملاتی پتروشیمی پردیس، صنعتی بهشهر و حفاری شمال با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۱۰۰واحد، کل (هموزن) ۶۷۸واحد، قیمت (هموزن) ۴۷۳واحد، آزاد شناور ۴۴۳۹واحد و شاخص‌های‌ بازار اول و دوم به ترتیب ۲۵۹۹و ۸۵۸۸واحد رشد را به‌ثبت رساند. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۹۴۰میلیون ورقه به‌ارزش ۳۰۲میلیارد تومان در ۱۵۲هزار نوبت، آیفکس ۵۵واحد رشد کرد و در ارتفاع ۲۴۱۳واحد قرار گرفت.

شاخص بورس ۱۲۰۵ واحد رشد کرد

شاخص بورس ۱۲۰۵ واحد رشد کرد

به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۳ میلیارد و ۲۶۷میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۸۸۶میلیارد تومان در ۲۹۰هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۱۲۰۵واحدی در ارتفاع ۱۶۹هزار و ۱۱۵واحد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان، بانک ملت و سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شد و در مقابل نمادهای معاملاتی پتروشیمی پارس، آلومینیوم ایران و پتروشیمی خارک با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۳۴۸واحد، کل (هموزن) ۱۸۲واحد، قیمت (هموزن) ۱۲۷واحد، آزاد شناور ۱۸۳۹واحد و شاخص‌های‌ بازار اول و دوم به ترتیب ۱۰۷۳و ۱۵۲۷واحد رشد را به‌ثبت رساند. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۹۲۷میلیون ورقه به‌ارزش ۷۴۴میلیارد تومان در ۱۲۸هزار نوبت، آیفکس ۵واحد رشد کرد و در ارتفاع ۲۰۹۵واحد قرار گرفت.

پرش شاخص بورس به ارتفاع ۱۶۷ هزار واحد

پرش شاخص بورس به ارتفاع ۱۶۷ هزار واحد

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۲میلیارد و ۳۴۲میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۱۵۰۰میلیارد تومان در ۱۷۶هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۲۹۰۰واحدی در ارتفاع ۱۶۷هزار و ۳۷۱واحد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و معدنی و صنعتی گل گهر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی ایران خودرو، سایپا و ایران ترانسفو با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۸۳۹واحد، کل (هموزن) ۲۱۷واحد، قیمت (هموزن) ۱۵۱واحد، آزاد شناور ۳۵۲۴واحد و شاخص‌های‌ بازار اول و دوم به ترتیب ۲۳۹۰ و ۴۵۷۸ واحد رشد را به‌ثبت رساند. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۹۴۶میلیون ورقه به‌ارزش ۱۳۵۵میلیارد تومان در ۱۲۱هزار نوبت، آیفکس ۲۶واحد رشد کرد و در ارتفاع ۲۰۹۷واحد قرار گرفت.

صعود ۱۴۶۳ واحدی شاخص بورس

صعود ۱۴۶۳ واحدی شاخص بورس

به گزارش میزان، شاخص بورس اوراق بهادار تهران در معاملات نوزدهمین روز اسفند ماه با رشد بیش از ۱۴۶۳ واحدی به پله ۱۶۴ هزار و ۴۷۰ واحدی رسید. در معاملات امروز تعداد ۲ هزار و ۱۸۲ سهم اوراق بهادار به ارزش ۶ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۲۷ در بیش از ۱۵۵ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد. بر این اساس شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) بیش از ۴۲۳ واحد، شاخص بازار اول ۱۱۳۹ واحد، شاخص آزاد شناور ۱۸۳۹ واحد، شاخص بازار دوم ۲۹۲۳ واحد، شاخص کل (هم‌وزن) ۲۶۱ واحد، شاخص قیمت (هم‌وزن) ۱۸۳ واحد رشد را تجربه کرد. نماد‌های پربیننده معاملات امروز بانک ملت، سایپا، پارس خودرو، فولاد مبارکه اصفهان، بانک تجارت، بانک صادرات ایران، به کار خود پایان داد. *معاملات بازار فرابورس شاخص فرابورس نیز در معاملات امروز با رشد بیش از ۱۹ یک واحدی به پله ۲۰۷۰ واحدی رسید. در بازار فرابورس نیز تعداد ۶۲۵ هزار و ۴۹۳ سهم اوراق بهادار به ارزش ۶ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۲۲ ریال در بیش ۹۸ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد. نماد‌های پر بیننده معاملات امروز پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی غدیر، سهامی ذوب آهن اصفهان، کشت و صنعت دشت خرم دره با روند مثبت و نماد‌های ریل پرداز سیر، تجارت الکترونیک پارسیان کیش با روند منفی به کار خود پایان دادند.

شاخص بورس ۱۸۰ واحد رشد کرد

شاخص بورس ۱۸۰ واحد رشد کرد

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۲میلیارد و ۶۶۸میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۷۰۸میلیارد تومان در ۱۳۴هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۱۸۰واحدی در ارتفاع ۱۶۳هزار و ۷واحد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی پتروشیمی مبین، بانک ملت و سرمایه‌گذاری غدیر شد و در مقابل نمادهای معاملاتی ملی صنایع مس ایران، بانک تجارت و بانک صادرات ایران با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۶۵۱میلیون ورقه به‌ارزش ۵۷۳میلیارد تومان در ۱۱۲هزار نوبت، آیفکس ۱۳واحد افت کرد و در ارتفاع ۲۰۵۰واحد قرار گرفت.

رشد ۱۰۹ واحدی بورس در آغاز معاملات امروز

رشد ۱۰۹ واحدی بورس در آغاز معاملات امروز

شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد ۱۰۹.۸۰ واحدی به پله ۱۶۴ هزار و ۴۸۰ واحدی رسید. بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران در آغاز معاملات از ۱۹۳ میلیارد ریال فراتر رفت که طی ۶ هزار نوبت معاملاتی انجام شد. نماد‌های پر بیننده معاملات امروز نماد فولاد، وبملت، با روند نزولی و نماد دعبید، وبصادر، وتجارت،‌های وب، ملت با روند صعودی کار خود را آغاز کردند. شاخص کل فرابورس در آغاز معاملات با کاهش ۸.۲۸ واحدی به پله ۲ هزار و ۹۱ واحدی رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از ۱۸۶ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۳۱ میلیون سهم طی ۵ هزار نوبت معاملاتی است.

شاخص بورس ۵۸۲ واحد رشد کرد

شاخص بورس ۵۸۲ واحد رشد کرد

شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۵۸۲ واحد دیگر رشد کرد. به گزارش تسنیم، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد ۲میلیارد و ۳۰۱میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش ۵۱۵میلیارد تومان در ۱۴۴هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد ۵۸۲واحدی در ارتفاع ۱۶۵هزار و ۲۹۴واحد قرار گرفت. بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی توسعه معادن و فلزات، بانک ملت و معدنی و صنعتی چادرملو شد و در مقابل نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۶۸واحد، کل (هموزن) ۲۹۷واحد، قیمت (هموزن) ۲۰۸واحد، آزاد شناور ۷۳۸واحد و شاخص‌ها‌‌ی بازار اول و دوم به ترتیب ۴۷۱و ۹۶۱واحد رشد را به‌ثبت رساند. بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله یک میلیارد و ۴۶میلیون ورقه به‌ارزش ۵۵۰میلیارد تومان در ۱۲۲هزار نوبت، آیفکس ۳۱واحد رشد کرد و در ارتفاع ۲۱۰۰واحد قرار گرفت.

شاخص بورس در آغاز معاملات ۶۶۴ واحد رشد کرد

شاخص بورس در آغاز معاملات ۶۶۴ واحد رشد کرد

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معاملات با رشد ۶۶۴.۵۹ واحدی به پله ۱۵۷ هزار و ۳۶۹ واحدی رسید. بر این اساس ارزش کل معاملات بورس تهران در آغاز معاملات از ۹۵۰ میلیارد ریال فراتر رفت که طی ۲۸ هزار نوبت معاملاتی انجام شد. نماد‌های پر بیننده معاملات امروز نماد فملی، فخوز، وبملت، وبصادر، وتجارت، خودرو و افق با روند صعودی کار خود را آغاز کردند. شاخص کل فرابورس در آغاز معاملات با رشد ۱۰.۴۱ واحدی به پله یک هزار و ۹۵۷ واحدی رسید که براین اساس ارزش کل معاملات از ۴۶۸ میلیارد ریال فراتر رفت که ناشی از دست به دست شدن ۱۰۸ میلیون سهم طی ۴۶ هزار نوبت معاملاتی است.