سبد فروشی دارو تخلف است

سبد فروشی دارو تخلف است

قائم مقام معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: سبد فروشی و شرط گذاری هنگام عرضه دارو چه به بخش دولتی و چه بخش خصوصی تخلف است.